Oltalmi jogvédelmi szabályzat


A Fillzen márkanév, valamint a névhez kapcsolt logó és az ezekkel jelölt termékcsoport árutagjai, propaganda anyagai, a program neve és szlogenje oltalmi jogvédelem alatt és a Fillzen LLP tulajdonában állnak.
Csak a Fillzen LLP jogosult ezen védjegyek használatával való gyártásra, termékek forgalmazására és kiadványok kiadására. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: diák, vetítések, ismertető füzetek, videók, domain címek, képzési és/vagy marketing anyagok és reklám anyagok, amik közé tartoznak a pólók, sapkák, kitűzők, mágnesek és egyéb termékek, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre. A Fillzen név használata tilos bármilyen terméken, amelyet nem a Fillzen állított elő, vagy engedélyezett.

1. Logó

A Fillzen logó bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Fillzen LLP által kiadott, közzétett és gyártott termékeken, anyagokon és felületeken engedélyezett.
A Fillzen Fogyasztói Klub tagjai a Fillzen termékek és a Fillzen üzleti lehetőség reklámozásához a Fillzen logó használatára bármilyen hirdetési forma esetén, ideértve, de nem kizárólag a kép, az elektronikus és a nyomtatott anyagokat és weboldalakat, abban az esetben és oly módon jogosult, amennyiben a logó a Fillzen LLP hivatalos weboldalának letölthető anyagai közül származik, és a letöltött logón semminemű változtatás illetve módosítás nem történt.

2. Az internetre és a weboldalra vonatkozó szabályzat

A Fillzen Fogyasztói Klubtag a tevékenységét csak a hivatalos Fillzen weboldalon keresztül mutathatja be, amely biztosítja a professzionális és a Fillzen LLP által jóváhagyott jelenlétet az interneten. A Fillzen weboldal, az oldallal kapcsolatos és azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a Fillzen LLP.
A Klubtagok nem készíthetnek önállóan olyan weboldalt vagy bármely más közösségi média oldalt, amelynek nevében vagy elérhetőségében szerepel a Fillzen megnevezés, illetve megtévesztő jelleggel a Fillzen LLP hivatalos weboldalának látszatát sugallja.

3. Domain nevek

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem használhatnak illetve nem regisztrálhatnak internetes domain névként Fillzen márkaneveket, védjegyeket, szlogent, szolgáltatási védjegyeket, termék neveket, a Fillzen nevet vagy bármely más ezekből eredő szavakat.

4. E-mail címek

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem használhatnak vagy nem regisztrálhatnak e-mail címként olyan címeket, amelyben a Fillzen nevet használják, mert az félrevezethető lehet. A levélíró azt hiheti, hogy a Fillzen központi címére ír.

5. Reklámozás

Bármely Fillzen Fogyasztói Klubtag a Fillzen LLP termékeinek, termékei hatásainak, termékeihez kapcsolható terméktapasztalatoknak és marketing tervének bármely hirdetési formában, tájékoztató jellegű kiadványban vagy weboldalon történő megjeleníttetésére, ideértve, de nem kizárólag a kép- és hangrögzítő, elektronikus és nyomtatott anyagok, rádió, televízió, internet, elektronikus vagy más médiában abban az esetben jogosult, amennyiben az adott megjelenítésen jól látható módon feltünteti az alábbi szöveget:
"A kiadvány nem hivatalos információ, azokért a Fillzen LLP semmilyen felelősséget nem vállal. A termékekről és a marketing tervről hivatalos információ kizárólag a Fillzen LLP hivatalos weboldalán olvasható, melynek címe: www.fillzen.com"

6. Kép- és hangfelvételek

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem készíthetnek vagy sokszorosíthatnak Fillzen LLP által készített, a Fillzen LLP által nyújtott lehetőségekről vagy termékekről szóló hang- vagy videó anyagokat. A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem rögzíthetik hang- vagy videó anyagra semmilyen módon a Fillzen LLP bármely rendezvényét, tevékenységét.

7. Kiadványok

Csak hivatalos Fillzen LLP kiadványok használhatók a Fillzen termékek és/vagy Fillzen Kompenzációs terv és üzleti tevékenység bemutatására. A Fillzen LLP kiadványait tilos sokszorosítani vagy utánnyomni. Kiadványok, bannerek, kereskedelmi bemutatók anyagai és más reklámhoz kapcsolódó anyagok kizárólag a Fillzen webáruházban történő rendeléssel vásárolhatók illetve készíttethetők.
A Fillzen webirodában található ingyenesen letölthető anyagok felhasználhatók reklám célokból, ezen szabályzat további pontjainak betartásával.

8. Cégjelzéssel ellátott névjegykártya és fejléces papír

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem készíthetnek fejléces papírt a Fillzen név vagy védjegy használatával. Cégjelzéssel ellátott üzleti névjegykártyák kizárólag a Fillzen webáruházban történő rendeléssel készíttethetők.

9. Telefonhívások felvétele

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem fogadhatnak hívást vagy nem készíthetnek üzenetrögzítő szöveget, amelyben a Fillzen nevet használják, mert az félrevezetheti a telefonálót, azt hiheti, hogy a Fillzen központi irodát hívta.

10. Telefonkönyvi címjegyzékben való feltüntetés

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem használhatják a Fillzen márkanevet a telefon vagy fax számuk telefonkönyvben való hirdetésekor, akár a hagyományos telefonkönyvben, akár az internetes telefonkönyvben anélkül, hogy feltüntetnék, hogy Fogyasztói Klubtagok.

11. „Zöldszám” listán való feltüntetés

A Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem vetethetik fel ingyenes telefonszám listára a számukat a Fillzen márkanévvel együtt anélkül, hogy a Fillzen LLP címére jóváhagyási kérelmet benyújtanának. Ha a jóváhagyást megkapta, a következőképpen tüntetheti fel a márkanevet:

Minta Péter
Fillzen Fogyasztói Klubtag

Más variáció nem használható a Klubtag és a Fillzen LLP kapcsolatának leírására.

12. E-mail és hírlevél – direktmarketing

Azok a Fillzen Fogyasztói Klubtagok, akik e-maileket küldenek vagy olyan szolgáltatásokat alkalmaznak, amelyek kéretlen és jóvá nem hagyott e-mail hirdetetéseket küldenek, teljes felelősséggel tartoznak ezen tevékenységükért, és minden, a termékeket és a marketing programot érintő információért, amelyeket a Fillzen LLP által közvetlenül kiadott reklám és promóciós anyag kifejezetten nem tartalmaz.

13. Kereskedelmi bemutatók, expók

A Fillzen LLP előzetes, írásbeli engedélye nélkül a Fillzen Fogyasztói Klubtagok nem mutathatják be a Fillzen termékeket és lehetőségeket bemutatókon. A bemutatón való részvételre vonatkozó kérvényt írásban, legalább két (2) héttel az esemény előtt kell eljuttatni a Fillzen LLP-nek. Fillzen üzleti tevékenységet lehetőségként és a Fillzen termékeket kizárólag közvetett módon lehet kínálni, bemutatni a kereskedelmi bemutatón, standnál vagy asztalnál. Ilyen rendezvényeken kizárólag a Fillzen által hivatalosan kiadott marketing anyagokat lehet bemutatni.

14. Médiának adott interjúk

A Fillzen Fogyasztói Klubtagoknak tilos interjút adni bármilyen rádiónak, televíziónak, újságnak, pletykalapnak, internetes sajtónak vagy magazinnak, tilos továbbá nyilvánosan megjelenni, nyilvános beszédre ígéretet tenni vagy bármilyen nyilatkozatot tenni a médiának a Fillzen LLP, illetve annak termékei vagy üzleti tevékenységének reklámozásával kapcsolatban, a Fillzen LLP előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül. Minden, a sajtótól érkező érdeklődést a Fillzen LLP-hez kell irányítani.

15. Átcsomagolási tilalom

A Fillzen termékek újraeladási célból vagy egyéb más okból történő átcsomagolása tilos.

Amennyiben a fenti feltételek bármelyikének figyelmen kívül hagyásával megjelenítésre kerül bármely reklám-, hirdetés-, vagy kiadványanyag, weboldal illetve a fenti kategóriákban említett bármely megjelenés, úgy a Fillzen LLP jogi útra tereli szellemi tulajdonjogának védelmét.

16. Felfüggesztés

A Fillzen LLP fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggesszen bármilyen Klubtagi pozíciót az esetleges megszegésére vonatkozó kivizsgálás teljes időtartamára, amikor úgy ítéli meg, hogy a Klubtag megsértette jelen szabályzat rendelkezéseit. A Fillzen LLP értesíti az Klubtagot postai úton és/vagy e-mailben, a Klubtag Fillzen webirodájában található, utolsó címére küldött levéllel. Felfüggesztés esetén az Klubtag elfogadja, hogy azonnal felfüggesztődik a Klubtagi státusza. Az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt, a Fillzen LLP-nek joga van eltiltani a felfüggesztett Klubtagot a termékek vásárlásától. A felfüggesztett Klubtagnak nincs joga magát Klubtagként feltüntetni, a termékeket reklámozni és ajánlani az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt, így a felfüggesztés időtartamára a felfüggesztett Klubtagot semminemű jutalék nem illeti meg. A Klubtag szabályzatsértő magatartásának vagy tevékenységének bizonyított megszüntetése után a felfüggesztés törölhető, a Klubtag eredeti pozíciójában folytathatja tovább tevékenységét.

18. Megszüntetés

A Fillzen Fogyasztói Klubtag tevékenysége megszűnik jelen szabályzat bármely rendelkezésének bizonyított megsértése esetén. A megszűnésről szóló értesítőt, az okok ismertetése mellett, írásban, postai úton vagy e-mailben küldi el a Fillzen LLP a Klubtagnak. A megszűnés hatályba lép a benne meghatározott időpontban, amennyiben a Klubtag nem nyújt be a megadott időn belül fellebbezést.

19. Fellebbezés

A Fillzen Fogyasztói Klubtag, akinek megszüntetésre került a tevékenysége, fellebbezhet a döntés ellen. A Klubtag a Fillzen LLP postacímére levélben küldje a fellebbezést, amelyben kifejti a fellebbezés jogalapját. A Fillzen LLP-nek meg kell kapnia a fellebbezésről szóló levelet a megszűnési értesítés dátumától vagy az értesítésben meghatározott dátumtól számított tíz (10) munkanapon belül. Ha a Fillzen LLP nem kapja meg a fellebbezésről szóló levelet a határidőn belül, a megszűnés automatikusan véglegessé válik.
(Megjegyzés: Semmilyen körülmények között nem lehet telefonon vagy e-mailben fellebbezést benyújtani).
Ha a Klubtag időben nyújtja be a fellebbezést, a Fillzen LLP a saját belátása szerint felülvizsgálja az ügyet és értesíti az Klubtagot a döntésről. A Fillzen LLP fellebbezés utáni döntése végleges és további felülvizsgálatra nincs lehetőség.
Abban az esetben, ha a fellebbezést a Fillzen LLP elutasítja, a megszűnés az eredeti értesítésének dátumától marad hatályban.

20. Jogorvoslati lehetőségek

Minden, a Fillzen LLP által meghatározott és számára adott jog, jogkör és jogorvoslat nem kizárólagos és ezen felül bármely és az összes többi jogot a törvény biztosítja. Ha a Fillzen Fogyasztói Klubtag megsérti a jelen szabályzatban foglaltakat, a felfüggesztésen és a megszűntetésen kívül a Fillzen LLP-nek joga van minden jogi és méltányos jogorvoslat lefolytatására.

Jelen Oltalmi jogvédelmi szabályzat visszavonásig érvényes.


2015. március 10.