Fillzen LLP Fogyasztói Klubjának működési szabályzata és kompenzációs rendszere

I. Bevezető

A Fillzen LLP természetes alapanyagokból készült, kiemelkedő minőségű, egészségre jótékony hatású élelmiszerek forgalmazásával foglalkozik.
Egyedülálló módszerrel, független ajánlásokon keresztül, kidolgozott marketing tervvel, korunk felgyorsult élet tempójához igazodva segíti kiemelkedő minőségű termékei fogyasztását és forgalmazását. Lehetőséget biztosít bárki számára, hogy az egészségén és életminőségén javítson, egyúttal esélyt biztosít a sikeres marketing munkához. A legtöbb üzleti lehetőségtől eltérően a Fogyasztói Klubba való csatlakozás nem követel befektetést, ennek ellenére kiváló lehetőséget biztosít marketing hálózat kiépítésére.

II. Fillzen Fogyasztói Klub tagsági feltétele

A Fillzen Fogyasztói Klub tagja lehet minden 18. évét betöltött természetes személy vagy adószámmal rendelkező vállalkozó, társaság vagy egyéb cégformában adatait az első termék vásárlásakor megadó vásárló - továbbiakban Vásárló.

III. Fillzen Fogyasztói Klub tagjainak jogosultsága

A Fillzen Fogyasztói Klub tagjai jogosultak a Fillzen LLP-től a közzétett áron termékeket vásárolni, illetve a termékeket másoknak ajánlani és bemutatni, az érdeklődőket a Fillzen Fogyasztói Klubhoz irányítani, nem jogosultak azonban a Fillzen termékek továbbértékesítésére. Nem jogosultak továbbá a Fillzen LLP termékeihez kapcsolódó tájékoztató anyagokat kereskedelmi forgalomban értékesíteni.

IV. Fillzen Fogyasztói Klubban történő vásárlás módja

Azon országokban, melyekben a Fillzen LLP működését kiterjesztette, bárki szabadon vásárolhat. A vásárláshoz szükséges adatok egyben az előregisztráció adatai is, így az első megrendelés leadása előregisztrációnak minősül. Az első megrendelés a webes megrendelő felület és a webiroda felület hozzáférését is biztosítja.
A termék(ek) megrendelése esetén a Fillzen LLP – az adott ország mindenkori hatályos jogszabályai szerint - díjbekérőt állít ki a Vásárló számára, melyet elektronikus úton juttat el az előregisztráción megadott e-mail címére, továbbá a Vásárló számára nyitott díjmentes web-irodában is megjeleníti. A díjbekérő a termék(ek) árát, valamint a szállítási és kezelési költséget tartalmazza. Amennyiben a díjbekérő összege annak határidejéig a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra megérkezik, úgy a megrendelést a Fillzen LLP a megrendeléskor választott szállítási módnak megfelelően teljesíti, valamint az előregisztrált Vásárlót egyedi sorszámmal Klubtagként regisztrálja. A vásárlásról, annak ellenértékének beérkezése után elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben elküld, és a web-irodában is letölthető formában megjelenít.
A Fillzen LLP a díjbekérőt és a számlát a Vásárló által, annak web-irodájában megadott adatok alapján állítja ki. A Fillzen LLP az adatokat nem ellenőrzi, a díjbekérő- és a számlakiállítás a megadott adatok alapján automatikusan történik, a Fillzen LLP beavatkozása nélkül.
Azokban az országokban, ahol a Fillzen LLP bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít, a díjbekérő bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítése után azonnal elektronikus számlát állít ki és küld a Vásárlónak, és a megrendelést a választott szállítási módnak megfelelően teljesíti.
A Vásárló részéről bármely okból át nem vett csomagok a feladóhoz visszaszállításra kerülnek. Azok újbóli kiszállítása egyedi igény szerint lehetséges, a szállítási díj ismételt megfizetése mellett.

V. Fillzen Fogyasztói Klubhoz történő csatlakozás

Amennyiben a Vásárló bármely csatlakozási szintnek megfelelő pontértéket elérő vásárlást teljesít, úgy egyedi regisztrációs számmal tagja lesz a Fillzen Fogyasztói Klubnak – továbbiakban Klubtag - és onnantól a kompenzációs rendszerben meghatározott feltételek szerint jutalékra jogosult.

Csatlakozási formák:
1. Fogyasztó: Fogyasztónak minősül az a Vásárló – továbbiakban Fogyasztó -, aki klubtagsági viszony létesítése nélkül vásárol terméket.
A vásárlásának jutalékalapot képező pontértéke: a vásárolt termék Pontértéke.
Fogyasztóként a vásárlás a tagi árnál 20%-kal magasabb úgynevezett fogyasztói áron lehetséges.
A Fogyasztó új Klubtag csatlakoztatására nem jogosult.
Az ajánlói rendszerben való részvételhez a Fogyasztónak minimum a Törzsvásárlói regisztráció feltételeit teljesíteni kell egy új vásárlás alkalmával, ekkor már tagi áron.
2. Törzsvásárló: Törzsvásárlónak minősül az a Klubtag, aki első vásárlásakor minimum 30 Pont értékű terméket rendel.
Első vásárlásának jutalékalapot képező pontértéke: 10 Pont.
3. Ajánló: Ajánlónak minősül az a Klubtag, aki első vásárlásakor minimum 60 Pont értékű terméket rendel.
Első vásárlásának jutalékalapot képező pontértéke: 20 Pont.
4. Üzletépítő: Üzletépítőnek minősül az a Klubtag, aki első vásárlásakor minimum 120 Pont értékű terméket rendel.
Első vásárlásának jutalékalapot képező pontértéke: 40 Pont.
5. Alapító: Alapítónak minősül az a Klubtag, aki kezdő rendelésként 500 Pont értékű terméket vásárol, és az első 6 hónapos együttműködési tervet teljesíti, valamint az első 12 hónap forgalmi elvárását eléri.
Első vásárlásának jutalékalapot képező pontértéke: 400 Pont.
Alapító partner jelentkezését országonként és területenként korlátozott számban fogad el a Fillzen LLP. Ennek részletei külön szerződésben foglaltatnak.

Bármely csatlakozási vagy már emelt mód bármikor - kiegészítő vásárlással – rangelemelésre, így jogosultság emelésére megváltoztatható. A Klubtag a rangemelő vásárlásnak a hónapjától jogosult a kompenzációs rendszerben meghatározott feltételekkel az emelt rang szerinti jutalékokra, amennyiben a jutalékrendszerben rögzített feltételeknek megfelel. A rangemelő vásárlás nem számít bele az adott havi aktivitási vásárlásba.

VI. A Fillzen Fogyasztói Klub web-irodája

A Fillzen Fogyasztói Klubhoz csatlakozás kizárólag a Fillzen LLP által biztosított díjmentes web-irodán keresztül, online lehetséges. A web-iroda felhasználói felülete alkalmas a Fillzen LLP által forgalmazott termékek online megrendelésére és a Fillzen LLP valamennyi online szolgáltatásának használatára. Az itt megadott Klubtagi adatok képezik az alapját valamennyi szolgáltatásnak, az elektronikus számlázásnak, valamint a jutalék elszámolásnak és kifizetésnek. A Fillzen LLP a web-irodán keresztül tájékoztatja és tartja a kapcsolatot Klubtagjaival.

VII. A Fillzen Fogyasztói Klub jutalékrendszere

A Fillzen Fogyasztói Klub a jutalékalapját képező forgalmának visszaosztási rendszerével az alábbi jutalékformákat biztosítja Klubtagjai számára:

1. Gyors Start bónusz
2. Unilevel jutalék
3. Növekedési jutalék
4. Vezetői jutalék
5. Vezetőfejlesztési jutalék
6. Nyereségelosztási jutalék
7. Alapítói részesedési jutalék

VIII. A Fillzen Fogyasztói Klub struktúrája

A Fillzen Fogyasztói Klubba csatlakozni régebbi Klubtag által ajánlva – továbbiakban Ajánló - lehet.
Az új Klubtag csatlakozása utáni Gyors Start bónusz az Ajánlót illeti meg.
A Fillzen Fogyasztói Klub jutalékrendszerének struktúrája Koncentrált csoportforgalmi elven 4 üzletépítői lábra optimalizált.
Így az Ajánlók az un. Személyes ajánlói fában a csatlakozóikat közvetlen önmaguk, vagy amennyiben valaki már betöltötte e közvetlen 4 helyet, úgy bármely csoportjában szereplő Klubtag következő, első szabad pozíciójára csatolhatják.
Az új Klubtag, fizikailag bárhová kerül is a Személyes ajánlói fában, az Unilevel jutalék kiszámítási rendszerben az Ajánló 1. szintjének minősül, és a további szintek is ennek az elvnek alapján kerülnek meghatározásra.
Az újonnan csatlakozó Klubtag forgalma azonban az egész üzletépítői láb összforgalmába beszámít, így optimalizálva a Vezetői munka javadalmazási rendszerét.

IX. A Fillzen Fogyasztói Klub jutalékformáinak ismertetése

1. Gyors Start bónusz
A minimum Törzsvásárlói státuszban lévő Klubtagok jogosultak az ajánlásukkal csatlakozott új Vásárlók első vásárlásakor a Gyors Start bónuszra. A bónusz mértéke a vásárlás nagyságától függ és jogosultsága nincs havi aktivitási vásárláshoz kötve.
Mértéke a következő:
• Törzsvásárló csatlakoztatása esetén 10 Pont
• Ajánló csatlakoztatása esetén 20 Pont
• Üzletépítő csatlakozása esetén 30 Pont
• Alapító csatlakozása esetén 50 Pont
• Fogyasztó vásárlása esetén: a vásárlás Pontértékének 20%-a.

Továbbá e vásárlás Pontértéke az alábbiak szerint beszámít a csoportforgalomba is:
• Törzsvásárló csatlakoztatása esetén 10 Pont
• Ajánló csatlakoztatása esetén 20 Pont
• Üzletépítő csatlakozása esetén 40 Pont
• Alapító csatlakozása esetén 400 Pont
• Fogyasztó vásárlása esetén: a vásárlás teljes Pontértéke.


2. Unilevel kifizetési jutalék
Minden, minimum Törzsvásárlói státuszban lévő Klubtag, aki adott hónapban minimum 10 Pontot elérő aktivitási vásárlását teljesít, az jogosult a hozzá csatlakozottak, és az azokhoz csatlakozottak vásárlásai után 7 aktív mélységből jutalék elérésére.
A Személyes ajánlói fa szerint történik a vásárlások jutalékalapot képező részének jóváírása, az alábbiak alapján:

csatlakozás jutalékalapból jóváírt rész
1. szint 5%
2. szint 4%
3. szint 3%
4. szint 2%
5. szint 2%
6. szint 2%
7. szint 1%

Azok a Klubtagok, akik az adott hónapban nem vásárolnak, nem képeznek aktív szintet a személyes ajánlói fában. Az ő helyükre az un. dinamikus kompresszió elve alapján, az alattuk személyes vásárlással aktív, következő első szint képezi a következő aktív szintet.


3. Növekedési jutalék
A vállalat teljes jutalékalapjának 4%-nyi elkülönített része, mely minden hónap végén annyi egyenlő részre oszlik, ahányan megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• minimum Ajánlói jogosultsági szinten van,
• rendelkezik minimum 20 Pont személyes aktivitási vásárlással az adott hónapban,
• valamint az adott hónapban a személyes vásárlásainak és személyes ajánlással indított (tehát unilevel forgalmában látható) csoportjának összesített forgalma - kivéve az önállóan 1000 Pont csoportforgalmat elérő alsóvonali csoportokat - eléri az 1000 Pontot.
• az először 1000 Pont csoportforgalmat elérő alsóvonali csoport forgalma az elérés hónapjában beszámít a feltételként meghatározott összesített forgalomba. Kivételt a következő hónaptól képez.


4. Vezetői jutalék
A vállalat teljes jutalékalapjának 8%-nyi elkülönített része, mely minden hónap végén annyi jogosult Klubtag között kerül egyenlő részben felosztásra, ahányan megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• minimum Üzletépítői jogosultsági szinten van,
• rendelkezik minimum 30 Pont személyes aktivitási vásárlással az adott hónapban,
• valamint az adott hónapban a személyes vásárlásainak és a csoportjának összesített forgalma - kivéve az önállóan 3000 Pont csoportforgalmat elérő alsóvonali csoportokat - eléri az 3000 Pontot.
• az először 3000 Pont csoportforgalmat elérő alsóvonali csoport forgalma az elérés hónapjában beszámít a feltételként meghatározott összesített forgalomba.

Elvárás könnyítések:
Amennyiben az adott hónapban a vezető alsóvonalában csatlakozott újabb vezető csoportforgalma eléri a 3000 Pontot, úgy az Minősült Vezetői Csoporttá válik – továbbiakban Minősült Vezetői Csoport.
Adott hónapban a Vezetői jutalék jogosultsághoz, ha a Klubtag alsóvonalában van Minősült Vezetői Csoport, úgy annak az ágnak a Minősült Vezető alsóvonalán kívüli csoportforgalmának és a Vezető összes többi vezetői szinten nem minősült független alsóvonali ágainak összforgalma - ún. maradvány csoportforgalomként - elégséges ha az alábbi mértéket éri el:
• egyetlen ágon 3000 Pont csoportforgalommal minősülő csoport forgalmán kívül a fenti értelmezés szerint a többi üzleti vonalán további összesített 2250 Pont csoportforgalom
• egy adott hónapon belül két különböző ágon 3000 - 3000 Pont csoportforgalommal minősülő vezetői csoport minősülése esetén a Minősült Vezetői Csoportok forgalmán kívül a fenti értelmezés szerint a többi üzleti vonalán további összesített 1500 Pont csoportforgalom
• egy adott hónapon belül három különböző ágon 3000 - 3000 Pont csoportforgalommal minősülő vezetői csoport minősülése esetén a Minősült Vezetői Csoportok forgalmán kívül a fenti értelmezés szerint többi üzleti vonalán további összesített 750 Pont csoportforgalom
• egy adott hónapon belül négy különböző ágon 3000 Pont csoportforgalommal minősülő vezetői csoport minősülése esetén a Minősült Vezetői Csoportok forgalmán kívül a fenti értelmezés szerint többi üzleti vonalán további forgalmi elvárás nincs.

Amennyiben az adott hónapban a Klubtag önmaga nem, de a Személyes ajánlói fában alatta valamely csoport első alkalommal minősül, úgy akkor, egyszeri alkalommal a Klubtag is jogosult lesz e minősülő csoport után a Vezetői jutalékra, az ún. Felhozott vezetői jutalék elvén. A jogosultság kívánalma, hogy a csoportforgalmi kitételen kívüli a másik két feltételnek eleget tegyen.
Nem személyes ajánlási ágon indított Minősült vezetői csoport forgalma után Vezetőfejlesztési jutalékra nincs jogosultság. Az ilyen Minősült Vezetői csoportok forgalma alapján elért rang a Vezetőfejlesztési jutalékra jogosultság mértékét növeli úgy, hogy Gyémánt, Dupla Gyémánt, Tripla Gyémánt vagy Fillzen Nagykövet rangok eléréséhez szükséges forgalom számításakor beszámításra kerülnek.


5. Vezetőfejlesztési jutalék
Minden hónap végén a személyes ajánlással indított Minősült Vezetői Csoport forgalma után, a Minősült Vezetői Csoport jutalékalapjának 10%-a visszaosztásra kerül azoknak, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• az adott hónapban jogosult Vezetői jutalékra
• valamint az adott hónapban rendelkezik legalább 1 nem először minősült csoporttal.

Jutalék mértéke:
a) 1 vagy annál több, első generációs szinten lévő, az adott hónapban minősült csoport esetén a Minősült Csoport jutalékalapot képező csoportforgalmának 4%-a.
b) 2 vagy annál több, első generációs szinten lévő, az adott hónapban minősült csoport esetén a 2. generációs szinten lévő Minősült Csoportok után az adott csoport jutalékalapot képező csoportforgalmának 3%-a.
c) 3 vagy annál több, közvetlen ajánlással indított, az adott hónapban minősült csoport esetén a 3. generációs szinten lévő Minősült Csoportok után az adott csoport jutalékalapot képező csoportforgalmának 2%-a.
d) 4 vagy annál több, első generációs szinten lévő, az adott hónapban minősült csoport esetén a 4. generációs szinten lévő Minősült Csoportok után az adott csoport jutalékalapot képező csoportforgalmának 1%-a.


Minősült csoportok száma / Rangok 1 Gyémánt 2 Dupla Gyémánt 3 Tripla Gyémánt 4 Fillzen Nagykövet
1. generációból 4 % 4 % 4 % 4 %
2. generációból 3 % 3 % 3 %
3. generációból 2 % 2 %
4. generációból 1 %


Minimumgarancia:
Az Elvárás könnyítések ellensúlyozására a Fillzen LLP minden Vezetőfejlesztői jutalékra jogosult számára a minimumgarancia elvét érvényesíti.
E szerint a jogosult jutaléka nem lehet kevesebb annál, mintha az alatta Minősült csoportjának elvárt csoportforgalma 3000 Pont lenne. Ezért ebben az esetben a vezetői munka ösztönzéseként a 3000 Ponthoz hiányzó forgalmi teljesítmény a Vezetőfejlesztési jutalékban kompenzálva elszámolásra kerül.


6. Nyereségelosztási alap
A vállalat teljes jutalékalapjának 4%-ából, 1-1%-os alapokra elkülönített rész, mely minden hónapban annyi jogosult Klubtag között kerül egyenlő részben felosztásra, ahányan megfelelnek a nyereségalap részesedési feltételeinek:
a) Gyémánt Vezetői Nyereségelosztási alap:
• az adott hónapban jogosult Vezetői jutalékra
• valamint az adott hónapban bármely vonalán van legalább 1 Vezetői jutalékra jogosult Klubtag.
b) Dupla Gyémánt Vezetői Nyereségelosztási alap:
• az adott hónapban jogosult Vezetői jutalékra
• valamint az adott hónapban 2 egymástól független vonalán van legalább 1-1 Vezetői jutalékra jogosult Klubtag.
c) Tripla Gyémánt Vezetői Nyereségelosztási alap:
• az adott hónapban jogosult Vezetői jutalékra
• valamint az adott hónapban 3 egymástól független vonalán van legalább 1-1 Vezetői jutalékra jogosult Klubtag.
d) Fillzen Nagyköveti Nyereségelosztási alap:
• az adott hónapban jogosult Vezetői jutalékra
• valamint az adott hónapban 4 egymástól független vonalán van legalább 1-1 Vezetői jutalékra jogosult Klubtag.

Elszámolása minden hó zárásakor, a tárgyhót követő 10-ig. Kifizetése minden negyedév zárásakor.


7. Alapítói részesedési jutalék:
A vállalat teljes forgalmának jutalékalapot képező részének 2%-a, mely havonta, minden Alapító Klubtag között egyenlő részre felosztva kerül elszámolásra.
A jogosultság feltételei kizárólag alapítói klubtagoknak, külön szerződésben rögzítettek.

X. Teljesítmény alapján elért rangok

1. Ezüst Vezető: az a Klubtag, aki legalább egyszer jogosulttá válik a Növekedési jutalékra. Ezüstszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.
2. Arany Vezető: az a Klubtag, aki jogosulttá válik a Vezetői jutalékra. Aranyszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.
3. Gyémánt Vezető: Az a Klubtag, aki önmaga Vezető és az alsóvonalaiban legalább 1 Klubtag Vezetői jutalékra jogosult. Egy köves aranyszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.
4. Dupla Gyémánt Vezető: Az a Klubtag, aki önmaga Vezető és 2 alsóvonalában legalább 1-1 Klubtag Vezetői jutalékra jogosult. Két köves aranyszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.
5. Tripla Gyémánt Vezető: Az a Klubtag, aki önmaga Vezető és 3 alsóvonalában legalább 1-1 Klubtag Vezetői jutalékra jogosult. Három köves aranyszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.
6. Fillzen Nagykövet: Az a Klubtag, aki önmaga Vezető és 4 alsóvonalában legalább 1-1 Klubtag Vezetői jutalékra jogosult. Négy köves aranyszínű minősülési kitűző viselésére jogosult.

XI. Jutalékjogosultsági vagy kedvezmény elérési feltételek

Mindenkori jutalékra jogosult adott havi forgalom után az a Klubtag, akinek az adott hónapban, a jutalék jogosultsági feltétele szerint elvárt, személyes vásárlásának ellenértéke az adott hónap utolsó napja 24:00-ig megérkezik a vállalat folyószámlájára.

A regisztrációja hónapjában minden új klubtag további személyes vásárlás nélkül aktívnak minősül.

XII. Jutalék elszámolás

A jutalékok elszámolása minden hónap első és utolsó napja közti időszak vásárlásaiból a kompenzációs rendszerben meghatározott feltételek alapján kiszámításra kerül. A Pontértékben kiszámolt jutalék minden Klubtag web-irodájában megtekinthető.

A Pontértéknek az elszámolása és a Klubtag országában hivatalos fizetőeszközére váltása a tárgyhót követő 10.-ig történik. A váltószámát valutanemenként a mindenkori szabályzat tartalmazza.
Egy Pont értéke:

Érvényesség kezdete Valutanem Érték
2014. november 01. HUF 240,-

XIII. Jutalék felvétele

Amennyiben az összesített jutalék eléri vagy meghaladja az 50 Pont értékű kifizetési limitet, úgy az összeg a jutalékfelvétel módja szerint kifizetésre kerül.
A fel nem vett jutalék nem vész el, annak összege a Klubtag web-irodájában mindenkor nyomon követhető.

XIV. Jutalékfelvétel módja

A jutalékfelvétel módját a Klubtag a webirodájában saját választásának megfelelően állítja be, mely beállítás bármikor megváltoztatható. A kifizetés a hónap utolsó napjának 24:00-kor érvényben lévő beállított mód szerint történik.

Választható módok:
• Számla ellenében történő kifizetés
Feltétele, hogy a Klubtag a saját országának törvényei alapján megadott vállalkozási forma szerint üzletszerzői jutalék számlázására jogosult. A Klubtag a webirodájában megjelenő, számlázandó jutalékösszegről a Klubtag országa szerinti hivatalos fizetőeszközben átutalásos számlát állít ki a Fillzen LLP részére, 14 napos átutalási határidővel. A számla kiállítását a webirodán keresztül jóváhagyja, majd a számlát eljuttatja a Fillzen LLP postacímére. Azt a Cég a beérkezés függvényében határidőre teljesíti.
A számlázhatóságról további értesítést nem küld a rendszer, annak első kiértesítése a számla kiállításáig a webirodában látható.

• Bankszámlára történő utalás
A Klubtag webirodájában megjelenő jutalék összegét a Fillzen LLP a tárgyhót követő 15-ig a Klubtagnak a webirodájában megjelölt bankszámlaszámára utalja.

• Rabatt érvényesítés
A tárgyhót követő 10-i jutalék elszámolás és a tárgyhót követő 15-i jutalék átutalás közti időszakban a Klubtag webirodájában megjelenő jutalék összegéből új vásárláskor rabatt érvényesíthető. A rabatt mértéke a vásárlás 50%-a. A kiutalandó jutalék összege az így levásárolt jutalék összeggel csökkenni fog.

Amennyiben a Klubtag egyik jutalék felvételi módra sem adott meg a webirodájában információt, úgy a jutalékai valamelyik kifizetési mód megadásáig göngyölődnek. A kifizetés a választott mód megadásakor annak fent leírt menete szerint történik.

Minden adóév végén a Fillzen LLP a Klubtagnak a webirodájában összesítést jelenít meg az év folyamán kifizetett jutalékokról. Ezt a Klubtag a személyi jövedelemadó bevallásában, a Klubtag országában érvényes adózási szabályoknak megfelelően köteles feltüntetni. Ennek bevallása teljes egészében a Klubtag, mint adózó feladata, azért a Fillzen LLP-t sem részben, sem egészében semmilyen felelősség nem terheli.

XV. Ország váltás

A jutalékok kifizetése minden esetben a Klubtag csatlakozáskor megadott saját országa szerinti hivatalos fizetőeszközben történik.
Amennyiben a Klubtag más országba költözik, úgy írásban kérheti, hogy a továbbiakban a jutalékainak kifizetése az új országa szerinti hivatalos fizetőeszközben történjen. Ennek feltétele, hogy az új országában legalább egy vásárlást teljesítsen.

XVI. Átruházás, jogutódlás, megszűntetés

• A tagi jogviszony harmadik félre átruházható, az átruházás ténye a Fillzen LLP-hez írásban bejelentésre kötelezett. Az átruházás feltétele, hogy a jogviszonyt átvevő a Fillzen Fogyasztói Klubba klubtagi jogviszonyt létesít. E jogviszony létesítés adminisztratív jellegű, nem külön vásárlás kötelezett.
• A Klubtag halála esetén a jogviszony örökölhető, amennyiben az örökös a Fillzen Fogyasztói Klubba klubtagi jogviszonyt létesít. E jogviszony létesítés adminisztratív jellegű, nem külön vásárlás kötelezett.
Mindkét esetben az új klubtagi jogviszony létrejöttét megelőzően keletkezett bónuszokat és egyéb juttatásokat a Fillzen LLP a klubtagi jogviszony létrejöttét követő jutalék kifizetési napon köteles kamatmentesen teljesíteni.
Amennyiben a jogutód kiskorú személy, úgy nagykorúvá válásáig a klubtagi jogviszonyból eredő kötelezettségeit a képviseletére jogosult személy teljesítheti. Ilyen esetben a kiskorú képviseletére jogosult személyt kell ideiglenesen, a nagykorúvá válásig regisztrálni. Az így regisztrált személy a klubtagi jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a kiskorú képviseletében gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
A kiskorú képviseletére jogosult személy klubtagként történt regisztrációja a kiskorú nagykorúvá válásával megszűnik és helyébe a nagykorúvá vált örökös lép azzal a nappal hatályosan, amikor a nagykorúvá vált örökös a nagykorúságának eléréséről szóló írásbeli nyilatkozatának és az azt alátámasztó okiratoknak a Fillzen LLP postacímére érkezését a Cég elektronikus úton visszaigazolja.
Amennyiben több kiskorú örökös a jogutód, úgy a legidősebb örökös nagykorúvá válásáig egy, valamennyi örökös képviseletére jogosult személyt kell ideiglenesen klubtagként regisztrálni. A kiskorúak képviseletére jogosult személy klubtagként történt regisztrációja a legidősebb örökös nagykorúvá válásával megszűnik. Az ideiglenesen Klubtagként regisztrált személy helyébe – az örökösök között (illetve képviseletükben) írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában – a nagykorúvá vált örökös lép azzal a nappal hatályosan, amikor a nagykorúvá vált örökös nagykorúságának eléréséről szóló írásbeli nyilatkozatának és az azt alátámasztó okiratoknak a Fillzen LLP postacímére érkezését a Cég elektronikus úton visszaigazolja.
• A klubtagi jogviszony a Klubtag elektronikus úton beadott kérésére bármikor megszüntethető. A jogviszony megszüntetésével a Klubtag lemond e jogviszonyból eredő jogairól is. A lemondást a Fillzen LLP elektronikus úton nyugtázza, majd a lemondás napjáig végelszámolást készít a Klubtag jutalékairól. A Fillzen LLP lehetőséget biztosít a Klubtagnak, hogy a végelszámolás összegét a fenti jutalék felvételi módok valamelyikén soron kívül felvegye. A végelszámolt jutalékösszeg felvétele után semminemű más juttatás nem illeti meg a Klubtagot.

XVII. Szavatosság

A Fillzen LLP a vonatkozó jogszabályokban foglalt szavatossági kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti. A Fillzen termékeket ajánló Klubtag felelősséggel tartozik a termékekről általa adott tájékoztatás valódiságtartalmáért. Amennyiben a terméknek olyan tulajdonságot állít, - ami a Fillzen LLP web-oldalán nem megerősített, és amellyel a termék nem rendelkezik, vagy a termékről valótlan tájékoztatást nyújt, azzal felelős a Fillzen LLP-nek illetve bármely harmadik félnek okozott kárért.

XVIII. Működési szabályzat

Jelen működési szabályzat célja, hogy a megfelelő marketing tevékenység szabályait rögzítse és a helytelen, szabályellenes illetve jogellenes cselekményeket megelőzze.
Minden Fillzen Fogyasztói Klub klubtagja független szerződő félnek tekintendő, aki a tevékenységét a Távollévők közti megbízási szerződésben értelmében a jelen működési szabályzatban foglaltak szerint köteles végezni. A Fillzen LLP-nél leadott termékrendelés a mindenkori Működési szabályzat elfogadásának és annak betartására vonatkozó kötelezettségvállalásnak a megerősítését jelenti.
A Fillzen márkanév, valamint a megnevezéshez társuló logó és szlogen oltalomvédelmi bejegyzés alatt van, ezek felhasználásának részletes feltételeit az Oltalmi jogvédelmi szabályzat tartalmazza.

A megtévesztő, másokat sértő vagy a Fillzen LLP által egyéb okból nem megfelelőnek ítélt terjesztési neveket a Fillzen LLP-nek jogában áll törölni. Amennyiben a terjesztési név törlésre került, úgy a Fogyasztói Klub Tagja a support@fillzen.com e-mail címen írásban kérvényezheti új terjesztési név beállítását.

A Fogyasztói Klub Tagjai által a Fillzen termékek és a Fillzen üzleti lehetőség ismertetése céljából létrehozott weboldalon más áruk, termékek és üzleti lehetőség reklámozása, árukapcsolás és egyéb előny ajánlása, valamint más terméket és üzleti lehetőséget reklámozó weboldalon a Fillzen termékek és üzleti lehetőség ismertetése tilos. Amennyiben a Fogyasztói Klubtag ezt megszegi, a klubtagsága felfüggesztésre vagy törlésre kerül.

A Fogyasztói Klubtagok által új csatlakozók toborzására olyan hirdetések megjelentetése, mely valótlan adatokat, hamis ígéretet vagy megtévesztő lehetőséget ajánl, a Fillzen LLP jó hírnevének megőrzése érdekében tilos. Amennyiben a Fogyasztói Klubtag ezt megszegi, a klubtagsága felfüggesztésre vagy törlésre kerül.

A Fillzen LLP a működési szabályzatát rendszeresen felülvizsgálja, módosíthatja illetve kiegészítheti. Minden Fillzen Fogyasztói Klub Klubtag köteles a mindenkori működési szabályzat tartalmát megismerni. A teljes Működési szabályzat és az Oltalmi jogvédelmi szabályzat a Fillzen LLP weboldalán, a Fogyasztói Klubtagok webirodájában mindenkor megtalálható.

XIX. Általános rendelkezések és alkalmazhatóság

A Fillzen LLP (székhely: United Kingdom, 3 London Wall Buildings, London, EC2M 5PD)
ajánlataiban megjelenő termékek online leadott megrendelésére és vásárlására a jelen Működési szabályzat (a továbbiakban: MSZ) az irányadóak.
A jelen MSZ 2014. november 01. napján lép hatályba, és e dátumot követően leadott valamennyi megrendelésre és azok Fillzen LLP Fogyasztói Klubjának kompenzációs rendszere szerinti jutalék elszámolására irányadó, a jelen MSZ következő módosításáig vagy visszavonásáig.
A Fillzen LLP web-áruházában történő megrendeléssel jelen Működési szabályzat tartalma, mint elektronikus úton létrejött szerződés a Vásárló részéről elfogadottnak tekintett.

XX. Elérhetőségek

Postacím: Fillzen LLP 3 London Wall Buildings, London, EC2M 5PD United Kingdom
www.fillzen.com
support@fillzen.com